Stress in You

Hướng dẫn cách quản lý Stress

Bao gồm nhiều khóa học với mục đích hiểu và kiểm soát stress trong chúng ta

 

Quy trình đào tạo

Hướng tới cách quản lý stress

Xây dựng mục tiêu

Tart oat cake dragée carrot cake. Jujubes croissant dragée gummi bears muffin icing bear claw biscuit. Macaroon oat cake oat cake cheesecake chocolate.

Làm việc nhóm

Tart oat cake dragée carrot cake. Jujubes croissant dragée gummi bears muffin icing bear claw biscuit. Macaroon oat cake oat cake cheesecake chocolate.

Tốt nghiệp

Tart oat cake dragée carrot cake. Jujubes croissant dragée gummi bears muffin icing bear claw biscuit. Macaroon oat cake oat cake cheesecake chocolate.

Curabitur sodales ligula in libero. Sed dignissim lacinia nunc tortor nibh. Aenean quam. In sem at dolor. Maecenas mattis